Húnaskóli auglýsir eftir stuðningsfulltrúa fyrir skólaárið 2023 - 2024

Húnaskóli auglýsir eftir stuðningsfulltrúa fyrir skólaárið 2023 - 2024


Húnaskóli er nýr framsækinn skóli í mótun með 180 nemendur í 1. – 10. bekk. Skólinn leitast
við að koma til móts við þarfir nemenda sinna á persónulegan og einstaklingsmiðaðan hátt.
Lögð er áhersla á teymiskennslu. Gott samstarf er við nærsamfélagið svo sem íþróttafélögin
og tónlistarskólann. Skólinn er staðsettur í þéttbýliskjarna Húnabyggðar, á Blönduósi, rétt við
þjóðveg eitt. Reyndar er skólalóðin orðin mjög þekkt af þeim sem ferðast um norðurlandið
vegna skemmtilegrar afþreyingar og vinsæll áningarstaður rétt við þjóðveginn. Á Blönduósi
er stutt í alla helstu þjónustu, leikskóli fyrir börn frá eins árs aldri, heilsugæsla og svo er
íþróttahúsið ásamt frábærri sundlaug staðsett á grunnskólalóðinni. Mikil fjölbreytni er í
íþrótta- og tómstundastarfi miðað við stærð samfélagsins og frábærar náttúruperlur og
útivistarsvæði eru í sveitarfélaginu. Við erum nýstofnað sveitarfélag þar sem íbúum gefst
kostur á að taka þátt í að móta samfélagið.


Stuðningsfulltrúi
Staða stuðningsfulltrúa í um 60% starf til 3. júní 2024. Viðkomandi þarf að geta hafið störf
sem fyrst. Óskað er eftir einstaklingum sem eru tilbúnir að starfa við fjölbreyttar aðstæður
bæði inni og úti. Starfið er mjög fjölbreytt þar sem áhersla er lögð á mannleg samskipti bæði
við börn og fullorðna. Stuðningsfulltrúi er m.a. kennara til aðstoðar við að sinna einum eða
fleiri nemendum. Starfið miðar fyrst og fremst að því að auka færni og sjálfstæði nemenda;
félagslega, tilfinningalega, námslega og í daglegum athöfnum.


Umsóknum þar sem fram kemur hvaða starf er verið að sækja um skal skilað ásamt
kynningarbréfi og ferilskrá í tölvupósti á netfang Þórhöllu Guðbjartsdóttur skólastjóra,
thorhalla@hunaskoli.is. Umsækjandi þarf að veita leyfi til upplýsingaöflunar úr
sakaskrá. Nánari upplýsingar fást hjá skólastjóra í síma 892-4928. Umsóknarfrestur er
til 17. október 2023.


Umsækjendur mega ekki hafa hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra
hegningarlaga, nr. 19/1940. Umsækjendur mega ekki hafa hlotið refsidóm fyrir brot gegn
lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, á síðastliðnum fimm árum. Rétt er að vekja
athygli á því að við ráðningu er heimilt að sækja upplýsingar úr sakaskrá um það hvort
tiltekinn einstaklingur hafi hlotið dóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra
hegningarlaga, að veittri fræðslu til hans þar að lútandi.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags
(Kjölur eða Samstaða)